188BET đăng nhập - (Việt Nam) trang web chính thức

a. Quy chế hoạt động của Website:

Website thương mại điện tử 360ball.net do Công 188BET đăng nhập - (Việt Nam) trang web chính thức thực hiện hoạt động và vận hành. Chúng tôi hoạt động trên phạm vi toàn quốc.

b. Nghĩa vụ của người bán và nghĩa vụ của Khách hàng

- Nghĩa vụ người bán: Tư vấn, hướng dẫn tất cả các thông tin liên quan đến sản phẩm để bên mua hiểu và sử dụng sản phẩm. Cung cấp chứng từ liên quan cho bên mua như: Phiếu thu, hóa đơn GTGT…

- Nghĩa vụ người mua: Thanh toán đầy đủ số tiền theo yêu cầu, kiểm tra thông số kĩ thuật trước khi nhận hàng.